Skip to main content

Aanpassing betalingsregeling belastingschulden door bijzonder uitstel mogelijkheden

Met ingang van oktober 2022 kunnen ondernemers die een belastingschuld hebben opgebouwd (bijv. tijdens de coronaperiode) een betalingsregeling met de belastingdienst treffen.

Hebt u moeite met het betalen van de termijnbedragen van de betalingsregeling? Dan kunt u de belastingdienst vragen de betalingsregeling (tijdelijk) aan te passen. Hiervoor gelden voorwaarden. En de aanpassing heeft gevolgen voor het termijnbedrag, het bedrag aan invorderingsrente en de looptijd van de betalingsregeling.

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u vragen om 1 of meer van deze 3 aanpassingen:

 • kwartaalbetaling: u betaalt per kwartaal in plaats van per maand
 • betaalpauze: u kunt 1 keer een periode van maximaal 6 aaneengesloten maanden of 2 aaneengesloten kwartalen stoppen met betalen
 • verlenging: u verlengt de regeling naar maximaal 7 jaar
  (Dit kan alleen als u een betalingsregeling hebt voor minimaal € 10.000)

Lukt het tijdelijk niet om de termijnbedragen geheel te betalen? Dan kunt u onder voorwaarden ook vragen om een betaalpauze en/of aanvullend een verlenging van de betalingsregeling naar maximaal 7 jaar. Deze betaalpauze mag ingaan op een datum in het verleden, bijvoorbeeld 1 oktober 2022.

Hoe vraagt u om aanpassingen van de betalingsregeling?

U kunt een verzoek doen met het online formulier Corona betaalregeling.

Betaling per kwartaal

U kunt vragen of u per kwartaal mag betalen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Of u hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.
 • In uw verzoek motiveert u waarom u per kwartaal wilt betalen.

Gevolgen betaling per kwartaal

Als uw verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen:

 • De termijnbedragen worden hoger.
 • U betaalt meer invorderingsrente.
 • De uiterste betaaldatum van de eerstvolgende betalingstermijn wordt de laatste dag van het lopende kalenderkwartaal waarin het verzoek is ingediend.
  Voorbeeld: U doet een verzoek op 10 oktober 2022. Dan is de uiterste betaaldatum van de maanden oktober tot en met december: 31 december 2022. Elke volgende termijn vervalt telkens een kwartaal later.
 • De einddatum van de betalingsregeling blijft 1 oktober 2027.

U krijgt van de belastingdienst een brief met de nieuwe termijnbedragen en betaaldatums.

Betaalpauze

U kunt vragen om een betaalpauze van maximaal 6 maanden of 2 aaneengesloten kwartaaltermijnen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Of u hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.
 • In uw verzoek motiveert u waarom u voor een korte periode problemen bij het afbetalen verwacht.

Gevolgen betaalpauze

Als uw verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen:

 • De termijnbedragen worden hoger.
 • U moet meer invorderingsrente betalen.
 • De einddatum blijft 1 oktober 2027.

U krijgt van de belastingdienst een brief met de nieuwe termijnbedragen en betaaldatums.

Verlenging betalingsregeling

U kunt vragen of u maximaal 7 jaar (84 maanden) mag doen over het afbetalen van uw belastingschuld als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw belastingschuld door het bijzonder uitstel is € 10.000 of hoger.
 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Of u hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.
 • U hebt geen openstaande belastingschuld die op of vóór 12 maart 2020 betaald had moeten zijn, waarvoor de dwanginvordering was opgestart en waarvoor u op 12 maart 2020 geen uitstel van betaling had. Er is sprake van dwanginvordering als wij u een aanmaning hebben gestuurd.
 • In uw verzoek motiveert u waarom u de betalingsregeling wilt verlengen. En u maakt aannemelijk dat u uw belastingschuld niet binnen 5 jaar kunt afbetalen, maar wel binnen 7 jaar.
 • U stuurt een liquiditeitsprognose voor de komende 2 jaar, gerekend vanaf de datum van uw verzoek. Uit deze prognose moet blijken dat u de nieuwe, lagere termijnbedragen wel kunt betalen.
 • Is uw belastingschuld door het bijzonder uitstel € 50.000 of hoger? Dan moet u ook het volgende sturen:
  • jaarstukken van de laatste 3 kalenderjaren
  • een verklaring van een derde deskundige dat er geen aanwijzingen zijn dat uw onderneming niet levensvatbaar is.

Gevolgen verlenging betalingsregeling

Als uw verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen:

 • De termijnbedragen worden lager.
 • U betaalt meer invorderingsrente.
 • De einddatum van de betalingsregeling wordt 1 oktober 2029.

U krijgt van de belastingdienst een brief met de nieuwe termijnbedragen en betaaldatums.

Hulp?

Mocht u van één van de genoemde regelingen gebruikt willen maken, dan bekijken wij graag de mogelijkheden met u.

Bron: belastingdienst.nl