Skip to main content
Category

Belastingen

Update inzake uw (toekomstige) aangifte inkomstenbelasting

By Administratie, Belastingen, IB

Veel klanten benaderen ons de afgelopen weken met de vraag wanneer zij hun machtigingsbrief met
activeringscode ontvangen. In het verleden werden deze brieven jaarlijks door de belastingdienst
verstuurd. Sinds september 2021 is het echter zo dat er sprake is van een ‘doorlopende’ machtiging.
Deze doorlopende machtiging hebben wij voor u aangevraagd bij de belastingdienst, en de meeste
klanten hebben deze code in het jaar 2022 door ons laten activeren. Hierdoor behoeft er jaarlijks niet
opnieuw een machtigingscode aan ons verstrekt te worden.
Let op! Is er sprake van overlijden? Dan dient voor het betreffende jaar van overlijden de machtiging
opnieuw te worden aangevraagd!

Bron: Belastingdienst.nl

Aanpassing betalingsregeling belastingschulden door bijzonder uitstel mogelijkheden

By Administratie, Belastingen

Met ingang van oktober 2022 kunnen ondernemers die een belastingschuld hebben opgebouwd (bijv. tijdens de coronaperiode) een betalingsregeling met de belastingdienst treffen.

Hebt u moeite met het betalen van de termijnbedragen van de betalingsregeling? Dan kunt u de belastingdienst vragen de betalingsregeling (tijdelijk) aan te passen. Hiervoor gelden voorwaarden. En de aanpassing heeft gevolgen voor het termijnbedrag, het bedrag aan invorderingsrente en de looptijd van de betalingsregeling.

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u vragen om 1 of meer van deze 3 aanpassingen:

 • kwartaalbetaling: u betaalt per kwartaal in plaats van per maand
 • betaalpauze: u kunt 1 keer een periode van maximaal 6 aaneengesloten maanden of 2 aaneengesloten kwartalen stoppen met betalen
 • verlenging: u verlengt de regeling naar maximaal 7 jaar
  (Dit kan alleen als u een betalingsregeling hebt voor minimaal € 10.000)

Lukt het tijdelijk niet om de termijnbedragen geheel te betalen? Dan kunt u onder voorwaarden ook vragen om een betaalpauze en/of aanvullend een verlenging van de betalingsregeling naar maximaal 7 jaar. Deze betaalpauze mag ingaan op een datum in het verleden, bijvoorbeeld 1 oktober 2022.

Hoe vraagt u om aanpassingen van de betalingsregeling?

U kunt een verzoek doen met het online formulier Corona betaalregeling.

Betaling per kwartaal

U kunt vragen of u per kwartaal mag betalen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Of u hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.
 • In uw verzoek motiveert u waarom u per kwartaal wilt betalen.

Gevolgen betaling per kwartaal

Als uw verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen:

 • De termijnbedragen worden hoger.
 • U betaalt meer invorderingsrente.
 • De uiterste betaaldatum van de eerstvolgende betalingstermijn wordt de laatste dag van het lopende kalenderkwartaal waarin het verzoek is ingediend.
  Voorbeeld: U doet een verzoek op 10 oktober 2022. Dan is de uiterste betaaldatum van de maanden oktober tot en met december: 31 december 2022. Elke volgende termijn vervalt telkens een kwartaal later.
 • De einddatum van de betalingsregeling blijft 1 oktober 2027.

U krijgt van de belastingdienst een brief met de nieuwe termijnbedragen en betaaldatums.

Betaalpauze

U kunt vragen om een betaalpauze van maximaal 6 maanden of 2 aaneengesloten kwartaaltermijnen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Of u hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.
 • In uw verzoek motiveert u waarom u voor een korte periode problemen bij het afbetalen verwacht.

Gevolgen betaalpauze

Als uw verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen:

 • De termijnbedragen worden hoger.
 • U moet meer invorderingsrente betalen.
 • De einddatum blijft 1 oktober 2027.

U krijgt van de belastingdienst een brief met de nieuwe termijnbedragen en betaaldatums.

Verlenging betalingsregeling

U kunt vragen of u maximaal 7 jaar (84 maanden) mag doen over het afbetalen van uw belastingschuld als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw belastingschuld door het bijzonder uitstel is € 10.000 of hoger.
 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Of u hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.
 • U hebt geen openstaande belastingschuld die op of vóór 12 maart 2020 betaald had moeten zijn, waarvoor de dwanginvordering was opgestart en waarvoor u op 12 maart 2020 geen uitstel van betaling had. Er is sprake van dwanginvordering als wij u een aanmaning hebben gestuurd.
 • In uw verzoek motiveert u waarom u de betalingsregeling wilt verlengen. En u maakt aannemelijk dat u uw belastingschuld niet binnen 5 jaar kunt afbetalen, maar wel binnen 7 jaar.
 • U stuurt een liquiditeitsprognose voor de komende 2 jaar, gerekend vanaf de datum van uw verzoek. Uit deze prognose moet blijken dat u de nieuwe, lagere termijnbedragen wel kunt betalen.
 • Is uw belastingschuld door het bijzonder uitstel € 50.000 of hoger? Dan moet u ook het volgende sturen:
  • jaarstukken van de laatste 3 kalenderjaren
  • een verklaring van een derde deskundige dat er geen aanwijzingen zijn dat uw onderneming niet levensvatbaar is.

Gevolgen verlenging betalingsregeling

Als uw verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen:

 • De termijnbedragen worden lager.
 • U betaalt meer invorderingsrente.
 • De einddatum van de betalingsregeling wordt 1 oktober 2029.

U krijgt van de belastingdienst een brief met de nieuwe termijnbedragen en betaaldatums.

Hulp?

Mocht u van één van de genoemde regelingen gebruikt willen maken, dan bekijken wij graag de mogelijkheden met u.

Bron: belastingdienst.nl

Urencriterium

By Belastingen, IB, ZZP

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan kunt u in aanmerking komen voor bepaalde soorten ondernemersaftrek. Voor sommige van deze ondernemersaftrekken moet u voldoen aan het urencriterium of aan het verlaagd urencriterium. 

Voorwaarden urencriterium

U voldoet meestal aan het urencriterium als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

 • U besteedt in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en). Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
 • U moet meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was u in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoeft u niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Let op!

Bent u niet het hele jaar ondernemer? Bijvoorbeeld omdat u in de loop van het jaar bent gestart? Dan moet u toch minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en) besteden. U mag niet de 1.225 uren herrekenen naar de periode dat u ondernemer bent.

Voorbeeld

Angela start op op 1 juli een webhostingbedrijf. Zij is dus in dat jaar 6 maanden ondernemer. Ook in die 6 maanden moet zij minimaal 1.225 uren besteden aan haar onderneming.

Verlaagd-urencriterium bij arbeidsongeschiktheid

1 van de voorwaarden voor het krijgen van startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, is het verlaagd-urencriterium. Besteedt u als ondernemer minimaal 800 uur aan uw onderneming(en)? Dan voldoet u aan het verlaagd-urencriterium. Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over in totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Alle uren die u besteedt aan uw onderneming tellen mee voor het urencriterium. Dit zijn dus niet alleen de uren die u in rekening brengt aan uw klanten. Tijd die u bijvoorbeeld besteedt aan het maken van offertes, het bijhouden van uw administratie of het maken van uw zakelijke website, telt u mee voor het urencriterium.

U moet de hoeveelheid tijd die u aan uw onderneming besteedt wel aannemelijk kunnen maken. U kunt dat bijvoorbeeld doen aan de hand van uw agenda, offertes, urenbriefjes en facturen.

Soms bent u wel beschikbaar voor uw onderneming, maar verricht u geen werkzaamheden. Die uren tellen niet mee voor het urencriterium.

Voorbeeld

Lara heeft een webhostingbedrijf. Zij is in het weekeinde 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor haar klanten. De klanten bellen als er een storing met hun website is. Dat komt ongeveer 1 keer in de maand voor. Lara is 4 uur bezig om de storing op te lossen. Deze 4 uur mag Lara meerekenen voor het urencriterium. De overige uren die zij bereikbaar was, mag zij niet meerekenen voor het urencriterium, omdat zij die uren niet gewerkt heeft.

Bron: belastingdienst.nl

3 gouden tips: Hoe voorkom ik dat ik mijn toeslag moet terugbetalen?

By Belastingen, Toeslagen

Hebt u het idee dat uw toeslagen netjes op orde zijn, maar moet u toch ieder jaar iets terugbetalen? Herkenbaar, want dat gebeurt bij veel mensen.

Wij hebben voor u een aantal tips op een rij gezet. Volg de tips op, en de kans is een stuk kleiner dat u over het toeslagjaar 2023 nog een onverwachte rekening op de mat vindt.

Tip 1: Check of de belastingdienst het goede inkomen van u heeft.

U voorkomt onaangename verrassingen door regelmatig uw verwachte inkomen te checken. Bijvoorbeeld na een loonsverhoging. Of als u zzp’er bent: bij elke btw-aangifte. Geef meteen een betere schatting van uw inkomen door. Dit kunt u door ons laten verzorgen of via de site van de belastingdienst; Mijn toeslagen

Doe dit steeds als er iets verandert in uw inkomen. Of in dat van uw partner.

Het blijft lastig om uw inkomen goed te schatten, maar u moet het wel zélf doen. Wilt u aan de veilige kant blijven, dan moet u niet een te laag inkomen doorgeven. Want voor toeslagen geldt: hoe lager uw inkomen, hoe hoger uw toeslag.

Bereken uw inkomen met het hulpmiddel Bereken het toetsingsinkomen.

Tip 2: Geef wijzigingen snel door. Verandert iets in uw leven? 

Geef het meteen aan ons of de belastingdienst door. Hierdoor kan de toeslag op tijd aangepast worden. Zo is de kans kleiner dat u na afloop van het jaar nog een factuur krijgt.

Tip 3: Check of u aan de voorwaarden voldoet

Dit is niet alleen belangrijk als u de toeslag voor het eerst aanvraagt. Maar ook als er iets verandert (zie tip 2). Want als u onterecht een toeslag krijgt, moet u die (vaak) volledig terugbetalen. En het bedrag kan in sommige gevallen flink oplopen.

Bron: Belastingdienst toeslagen.nl

Brieven belastingdienst inzake activeringscodes.

By Belastingen, IB, Particulieren

Het is weer tijd voor de belastingaangifte over het jaar 2021. Om de aangiften correct in te vullen ontvangen wij naast de documenten graag de zogenaamde activeringscodes.

U ontvangt, als klant van BuroHL, twee brieven van de belastingdienst met daarin activeringscodes. Eén met de activeringscode (VIA) voor het jaar 2021, en één met activeringscode voor de jaren 2022 en verder (Doorlopende machtiging) .

Zou u er voor willen zorgen dat beide activeringscodes bij ons terechtkomen. U kunt de codes doorbellen, mailen, opsturen, langsbrengen of appen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Team Buro HL

Voorlopige aanslag 2022

By Belastingen

De Belastingdienst verstuurt vanaf deze week ongeveer 4 miljoen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over 2022. Met deze voorlopige aanslag kunt u in het lopende jaar alvast geld terugkrijgen, of juist gespreid betalen. 

Goed controleren

De voorlopige aanslag is de best mogelijke inschatting die de Belastingdienst kan maken over uw fiscale situatie volgend jaar. Hij is gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de Belastingdienst beschikt: de voorlopige aanslag 2021 of de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting. De Belastingdienst raadt ontvangers aan de gegevens op de aanslag goed te controleren en waar nodig te wijzigen, als ze nu al weten dat ze voor 2022 niet kloppen. Dat kan terug- of bijbetalen voorkomen.

Mocht u een voorlopige aanslag ontvangen hebben en wilt u wijzigingen aanbrengen, dan kunnen wij u hierbij uiteraard van dienst zijn. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Belastingcontroles weer hervat

By Belastingen

Vanwege corona zijn er al bijna een jaar vrijwel geen belastingcontroles geweest. De Belastingdienst wil hiermee weer starten. Wat kunt u zoal verwachten?

De Belastingdienst op bezoek. De Belastingdienst heeft allerlei controlemethodes, maar als ondernemer merkt u het meeste van een bedrijfsbezoek, een waarneming ter plaatse of een boekenonderzoek, omdat de Belastingdienst dan daadwerkelijk bij u ‘op bezoek’ komt.

Bedrijfsbezoek. Bij een bedrijfsbezoek verzamelt de controleur informatie en wil hij inzicht te krijgen in uw bedrijfsvoering en uw administratie. Soms gaat het om controle van een specifieke aangifte. In de regel wordt een bedrijfsbezoek vooraf aangekondigd.

Waarneming ter plaatse. Het doel van een waarneming ter plaatse (WTP) is inzicht te krijgen in de dagelijkse gang van zaken in uw bedrijf. De controleur ziet dan hoe druk het is en wie er bij u aan het werk zijn. De controleur kan vragen om de legitimatie van het personeel en ook kijken of uw administratie bijgewerkt is. Meestal hoort u vooraf dat de Belastingdienst een WTP komt doen, maar niet precies wanneer. Vervolgbezoeken worden meestal niet afzonderlijk aangekondigd.

Boekenonderzoek. Bij een boekenonderzoek worden uw aangiften gecontroleerd en wordt uw administratie onder een vergrootglas gelegd. Het boekenonderzoek kan gaan over een periode van een of meerdere jaren of bepaalde onderdelen van uw aangiften en administratie. U krijgt altijd vooraf een aankondiging van een boekenonderzoek.

Mocht u een aankondiging van een belastingcontrole ontvangen, stel ons dan meteen op de hoogte. Buro HL begeleid haar klanten altijd bij een controle!

Bedrijfshond

By Administratie, Belastingen

Veel mensen beleven plezier aan het hebben van een hond. Wist u dat de kosten voor een hond in sommige gevallen zakelijk geboekt kunnen worden? Dat is het geval wanneer u bijvoorbeeld een waakhond of therapiehond heeft. Diverse kosten voor de hond zijn aftrekbaar. Denk hierbij aan aanschafkosten, dierenartskosten, voer, hondenbelasting. Deze kosten kunnen in 1 keer van de winst afgetrokken worden.

Indien de aanschafkosten hoger zijn als €450,- dan kunnen de kosten, door middel van afschrijving, over meerdere jaren verdeeld worden.

Er moet wel duidelijk aangetoond kunnen worden dat de hond als bedrijfsmiddel ingezet wordt.
Ook moet het aannemelijk zijn dat het ras gebruikt wordt voor het zakelijk doel. Een waakhond is bijvoorbeeld wel een Duitse herder maar geen Mopshond.

Doorlopende machtiging vanaf 2022 Belastingdienst

By Algemeen, Belastingen

Elk jaar vragen wij voor u een zogenaamde VIA-machtigingscode aan bij de belastingdienst. Met deze machtigingscode kunnen wij zien welke gegevens bij de belastingdienst over een bepaald jaar bekend zijn. Deze VIA-machtiging is voor ons een belangrijk hulpmiddel voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Voor elk belastingjaar moet de code opnieuw aangevraagd worden. 

Dit gaat veranderen. 

Er zal nog eenmaal een machtiging aangevraagd worden, deze zal doorlopend zijn. De aanvraag zal zijn voor de machtigingen SBA (Kopie belastingaanslagen), VIA (vooraf ingevulde aangifte) en SBT (Kopieën Toeslagen). Mocht u de brief met code in huis ontvangen dan ontvangen wij deze graag.

VIA machtigingscode

By Administratie, Belastingen, IB

Binnenkort is het weer zover, de aangifte inkomstenbelasting 2020 moet verzonden worden. Zoals ieder jaar kunt u ook nu weer de VIA machtiging‘s brief van de belastingdienst verwachten. Zodra u de brief ontvangen heeft, horen wij graag de betreffende machtiging‘s code van u. Uiteraard kunt de brief bij ons bezorgen, of eenvoudig de code telefonisch aan ons doorgeven.