Skip to main content
Category

ZZP

De overheid wil schijn ZZP’ers aanpakken, maar hoe?

By Administratie, ZZP

Het kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken, maar weet zelf niet goed hoe. Dat blijkt uit een kabinetsreactie op enkele onderzoeksrapporten. Wat betekent dat voor u als u zzp’er bent of deze inhuurt? Wat is er nu al duidelijk?

Schijnzelfstandigheid

Schijnzelfstandigheid is het kabinet al jaren een doorn in het oog. Tot voor enkele jaren konden zzp’ers en hun opdrachtgevers gebruikmaken van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Tegenwoordig gebruikt men zogenaamde ‘modelovereenkomsten’ op basis van de Wet DBA. Dit neemt niet weg dat er nog steeds onduidelijkheid bestaat over de vraag wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie en een aantal zzp’ers eigenlijk als werknemer aangemerkt zouden moeten worden. Het kabinet wil dit gaan aanpakken, al blijft deels onduidelijk hoe.

Verschillen aanpakken. Het kabinet streeft ernaar de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen aan te pakken. Dit gebeurt door de komende jaren de zelfstandigenaftrek (versneld) fors te verlagen, de opbouw van de oudedagsreserve (FOR) te schrappen en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in te voeren. Ook wil men de verschillen beperken op het gebied van het arbeidsrecht.

Meer duidelijkheid? Het kabinet geeft aan meer duidelijkheid te gaan scheppen rond de vraag wanneer er sprake is van een dienstverband en wanneer niet. Dit wekt geen verbazing, want in de praktijk blijkt het met name onduidelijk wanneer er sprake is van een ‘gezagsverhouding’. De Belastingdienst werkt tegenwoordig met modelovereenkomsten, maar deze geven geen zekerheid als er in de praktijk van wordt afgeweken. Ook de huidige webmodule, waarmee beoordeeld wordt of er sprake is van een gezagsverhouding, geeft hiervan slechts een indicatie waaraan men geen rechten kan ontlenen. Bovendien blijkt de webmodule in 28% van de gevallen helemaal geen indicatie te kunnen geven.

Meer handhaving?

Het kabinet geeft aan dat er meer gehandhaafd zal gaan worden inzake schijnzelfstandigheid. Zo lang echter niet duidelijk is wanneer hiervan sprake is, zal dit moeilijk worden. Om hier duidelijkheid over te verkrijgen, zal er onder andere met het UWV, de arbeidsinspectie en sociale partners overleg plaats vinden. Het streven is er in ieder geval wel op gericht om uiterlijk per 2025 weer volledig te gaan handhaven. Handhaving staat nu op een laag pitje, met name omdat de wetgeving complex is en de capaciteit van de Belastingdienst beperkt is.

Wat betekent dit voor opdrachtnemers?  De voornemens van het kabinet betekenen in ieder geval dat zzp’ers een deel van hun fiscale voordelen zullen verliezen. Daardoor probeert het kabinet de toestroom aan zzp’ers af te remmen. Verder kunnen zzp’ers verwachten dat er strenger gecontroleerd zal gaat worden op schijnzelfstandigheid, waardoor het voor opdrachtgevers riskanter wordt een zzp’er in te huren. Daarvoor is wel noodzakelijk dat dit begrip duidelijker wordt gedefinieerd.

Wat betekent dit voor opdrachtgevers? Opdrachtgevers zullen door deze plannen in de toekomst eerder het risico lopen te maken te krijgen met schijnzelfstandigheid. Dit betekent een groter risico op naheffingen als hiervan achteraf sprake blijkt te zijn. Het is waarschijnlijk ook de bedoeling het inhuren van zzp’ers hierdoor te ontmoedigen en opdrachtgevers eerder te bewegen om werknemers in dienst te nemen in plaats van het inhuren van een zzp’er. Alles staat of valt echter met een duidelijkere omschrijving van het begrip dienstbetrekking. Wij volgen dat voor u.

Bron: Tips & Advies

Urencriterium

By Belastingen, IB, ZZP

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan kunt u in aanmerking komen voor bepaalde soorten ondernemersaftrek. Voor sommige van deze ondernemersaftrekken moet u voldoen aan het urencriterium of aan het verlaagd urencriterium. 

Voorwaarden urencriterium

U voldoet meestal aan het urencriterium als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

 • U besteedt in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en). Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
 • U moet meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was u in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoeft u niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Let op!

Bent u niet het hele jaar ondernemer? Bijvoorbeeld omdat u in de loop van het jaar bent gestart? Dan moet u toch minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en) besteden. U mag niet de 1.225 uren herrekenen naar de periode dat u ondernemer bent.

Voorbeeld

Angela start op op 1 juli een webhostingbedrijf. Zij is dus in dat jaar 6 maanden ondernemer. Ook in die 6 maanden moet zij minimaal 1.225 uren besteden aan haar onderneming.

Verlaagd-urencriterium bij arbeidsongeschiktheid

1 van de voorwaarden voor het krijgen van startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, is het verlaagd-urencriterium. Besteedt u als ondernemer minimaal 800 uur aan uw onderneming(en)? Dan voldoet u aan het verlaagd-urencriterium. Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over in totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Alle uren die u besteedt aan uw onderneming tellen mee voor het urencriterium. Dit zijn dus niet alleen de uren die u in rekening brengt aan uw klanten. Tijd die u bijvoorbeeld besteedt aan het maken van offertes, het bijhouden van uw administratie of het maken van uw zakelijke website, telt u mee voor het urencriterium.

U moet de hoeveelheid tijd die u aan uw onderneming besteedt wel aannemelijk kunnen maken. U kunt dat bijvoorbeeld doen aan de hand van uw agenda, offertes, urenbriefjes en facturen.

Soms bent u wel beschikbaar voor uw onderneming, maar verricht u geen werkzaamheden. Die uren tellen niet mee voor het urencriterium.

Voorbeeld

Lara heeft een webhostingbedrijf. Zij is in het weekeinde 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor haar klanten. De klanten bellen als er een storing met hun website is. Dat komt ongeveer 1 keer in de maand voor. Lara is 4 uur bezig om de storing op te lossen. Deze 4 uur mag Lara meerekenen voor het urencriterium. De overige uren die zij bereikbaar was, mag zij niet meerekenen voor het urencriterium, omdat zij die uren niet gewerkt heeft.

Bron: belastingdienst.nl

Arbeidsongeschikt! Wat nu?

By ZZP

Als ondernemer (zzp’er) bent u zelf verantwoordelijk voor een vangnet bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Gelukkig bestaan er voor dergelijke situaties verzekeringen. Echter zijn deze vaak prijzig en kennen allerlei voorwaarden. Wist u dat er ook een ander alternatief bestaat?

Voorzieningenfonds

In November en begin December hebben wij het Voorzieningenfonds verzocht een presentatie te geven van hun product. Het Voorzieningenfonds helpt ondernemers in het voorzien van inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het Voorzieningenfonds brengt in heel Nederland telkens groepen van minimaal 20 ondernemers bij elkaar die gezamenlijk een schenkkring vormen. Wanneer een ondernemer ziek wordt, ontvangt deze een schenking van alle andere deelnemers uit de schenkkring, waarbij gebruik gebruik gemaakt wordt van de wettelijke fiscale schenkingsvrijstelling.

Voor wie?

 • Alle ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)
 • Zelfstandigen zonder personeel (ZZP)


Schenkingen per maand

De te ontvangen (netto) schenkingen waaruit u kunt kiezen zijn:

€ 750,-

€ 1.000,-

€ 1.500,-

€ 2.000,-

€ 2.500,-

Voordelen

 • Geen uitsluitingen
 • Geen leeftijdsgrens
 • Geen medische keuring
 • Ook schenking bij overlijden
 • Altijd goedkoper dan een AOV

Wilt u meer informatie over het Voorzieningenfonds dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen of raadpleeg de website van het Voorzieningenfonds.nl

Hoe ziet de toekomst van de zelfstandigenaftrek eruit?

By Algemeen, ZZP

Voor u als IB-ondernemer (eenmanszaak, Vof) is de zelfstandigenaftrek van groot belang. Deze zorgt er namelijk niet alleen voor dat u minder inkomstenbelasting betaalt over uw winst, maar ook dat u een grotere aanspraak kunt maken op toeslagen.

Urencriterium

Het financiële voordeel van de zelfstandigenaftrek staat buiten kijf. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor deze regeling. De voornaamste hiervan is dat u op jaarbasis minimaal 1.225 uur besteedt aan uw onderneming, het zogenaamde ‘urencriterium’. In 2022 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 6.310.

Starter. Wanneer u een startende ondernemer bent, kunt u aanspraak maken op een additionele aftrek, de startersaftrek. Deze bedraagt € 2.123. U wordt voor deze regeling als starter aangemerkt wanneer u maximaal tweemaal de zelfstandigenaftrek heeft toegepast in de afgelopen vijf jaar.

Aftrek wel beperkt. De zelfstandigenaftrek en startersaftrek zijn beperkt aftrekbaar. Hiervoor geldt namelijk dat de aftrek tegen een maximaal tarief van 40% plaatsvindt. Volgend jaar (2023) zal dit tarief gelijk zijn aan de laagste belastingschijf, ongeveer 37%.

Afbouw. De zelfstandigen- en startersaftrek worden door het kabinet gezien als verstorende elementen op de arbeidsmarkt. Het zorgt er namelijk voor dat zzp’ers onder aan de streep meer overhouden dan werknemers. Dit is de voornaamste reden dat er besloten is om de zelfstandigenaftrek af te bouwen.

Stappen. Oorspronkelijk was het plan om de zelfstandigenaftrek in stappen af te bouwen tot een bedrag van € 3.240 in 2036. Echter, tijdens Prinsjesdag 2022 is bekendgemaakt dat deze afbouw veel sneller en veel verder zal plaatsvinden. In vijf stappen zal de zelfstandigenaftrek worden verlaagd om uiteindelijk uit te komen op slechts € 900 in 2027. In de hiernavolgende tabel ziet u dit verloop.

JaarZelfstandigenaftrek
2022€ 6.310
2023€ 5.030
2024€ 3.750
2025€ 2.470
2026€ 1.200
2027€    900

Afschaffing. In feite zou men kunnen zeggen dat de zelfstandigenaftrek in vijf jaar wordt afgeschaft. De startersaftrek blijft gelukkig wel op niveau. Deze aftrek wordt gewoon gehandhaafd net zoals de MKB-winstvrijstelling.

Rechtsvorm

U heeft natuurlijk geen invloed op deze besluiten. Wel zou u kunnen overwegen of een eenmanszaak of Vof voor u nog de beste rechtsvorm is. Het is namelijk zo dat niet alleen de zelfstandigenaftrek sterk wordt versoberd, maar ook de fiscale oudedagsreserve (pensioen reserveren binnen uw eigen onderneming) wordt per 2023 afgeschaft. Dit roept de vraag op of u niet beter kunt ondernemen middels een BV.

Overleg. Het antwoord op deze vraag is altijd sterk afhankelijk van uw feitelijke situatie. Het nieuws tijdens Prinsjesdag 2022 voor de BV-ondernemer was ook niet positief. Zo wordt het vennootschapsbelastingtarief verhoogd en ook het tarief in box 2 (dividend), maar wellicht is dit voor u minder nadelig. Overleg met ons of het wijzigen van uw rechtsvorm voor u aantrekkelijk kan zijn.

Bron: Tips & Advies 

Kantoor aan huis

By Eigen Woning, ZZP

Sinds de komst van corona is het kantoor aan huis weer een actueel onderwerp. Een kantoor aan huis kan veel voordelen geven. Denk hierbij aan meer flexibiliteit, reistijd en huurkosten. Verder zijn (evenredig) kosten aftrekbaar voor energie, onderhoud, inrichting en schoonmaken. Om dit te mogen doen zijn er wel een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

 • Het kantoor moet een volledige zelfstandige ruimte zijn, dus een eigen ingang hebben, voorzien zijn van sanitair. Een geschikte ruimte hiervoor zou een schuur of een garage kunnen zijn welke omgebouwd wordt tot kantoor.
 • Het inkomen dat uit het kantoor aan huis wordt gehaald moet tenminste 70% zijn van alle inkomsten. Het aantal vierkante meters speelt ook mee voor een fiscaal voordeel.

Door het kantoor aan huis zakelijk te boeken kan er bijvoorbeeld ook een lening afgesloten worden voor de inrichting van het kantoor aan huis: Bij een zakelijke lening kunnen de kosten hiervan in mindering worden gebracht van de winst.

Er kan natuurlijk ook gekozen worden om het kantoor aan huis als privévermogen aan te merken. Bij de belastingaangifte zal het kantoor dan aangegeven moeten worden als box 3 vermogen en de hypotheek als box 3 schuld. Het voordeel hiervan is dat er 4% van de WOZ-waarde van de bedrijfsruimte van de winst afgetrokken kan worden. Het nadeel is dat de hypotheekrente niet afgetrokken kan worden van de inkomstenbelasting.