Skip to main content
Category

ZZP

Arbeidsongeschikt! Wat nu?

By ZZP

Als ondernemer (zzp’er) bent u zelf verantwoordelijk voor een vangnet bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Gelukkig bestaan er voor dergelijke situaties verzekeringen. Echter zijn deze vaak prijzig en kennen allerlei voorwaarden. Wist u dat er ook een ander alternatief bestaat?

Voorzieningenfonds

In November en begin December hebben wij het Voorzieningenfonds verzocht een presentatie te geven van hun product. Het Voorzieningenfonds helpt ondernemers in het voorzien van inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het Voorzieningenfonds brengt in heel Nederland telkens groepen van minimaal 20 ondernemers bij elkaar die gezamenlijk een schenkkring vormen. Wanneer een ondernemer ziek wordt, ontvangt deze een schenking van alle andere deelnemers uit de schenkkring, waarbij gebruik gebruik gemaakt wordt van de wettelijke fiscale schenkingsvrijstelling.

Voor wie?

  • Alle ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)
  • Zelfstandigen zonder personeel (ZZP)


Schenkingen per maand

De te ontvangen (netto) schenkingen waaruit u kunt kiezen zijn:

€ 750,-

€ 1.000,-

€ 1.500,-

€ 2.000,-

€ 2.500,-

Voordelen

  • Geen uitsluitingen
  • Geen leeftijdsgrens
  • Geen medische keuring
  • Ook schenking bij overlijden
  • Altijd goedkoper dan een AOV

Wilt u meer informatie over het Voorzieningenfonds dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen of raadpleeg de website van het Voorzieningenfonds.nl

Hoe ziet de toekomst van de zelfstandigenaftrek eruit?

By Algemeen, ZZP

Voor u als IB-ondernemer (eenmanszaak, Vof) is de zelfstandigenaftrek van groot belang. Deze zorgt er namelijk niet alleen voor dat u minder inkomstenbelasting betaalt over uw winst, maar ook dat u een grotere aanspraak kunt maken op toeslagen.

Urencriterium

Het financiële voordeel van de zelfstandigenaftrek staat buiten kijf. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor deze regeling. De voornaamste hiervan is dat u op jaarbasis minimaal 1.225 uur besteedt aan uw onderneming, het zogenaamde ‘urencriterium’. In 2022 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 6.310.

Starter. Wanneer u een startende ondernemer bent, kunt u aanspraak maken op een additionele aftrek, de startersaftrek. Deze bedraagt € 2.123. U wordt voor deze regeling als starter aangemerkt wanneer u maximaal tweemaal de zelfstandigenaftrek heeft toegepast in de afgelopen vijf jaar.

Aftrek wel beperkt. De zelfstandigenaftrek en startersaftrek zijn beperkt aftrekbaar. Hiervoor geldt namelijk dat de aftrek tegen een maximaal tarief van 40% plaatsvindt. Volgend jaar (2023) zal dit tarief gelijk zijn aan de laagste belastingschijf, ongeveer 37%.

Afbouw. De zelfstandigen- en startersaftrek worden door het kabinet gezien als verstorende elementen op de arbeidsmarkt. Het zorgt er namelijk voor dat zzp’ers onder aan de streep meer overhouden dan werknemers. Dit is de voornaamste reden dat er besloten is om de zelfstandigenaftrek af te bouwen.

Stappen. Oorspronkelijk was het plan om de zelfstandigenaftrek in stappen af te bouwen tot een bedrag van € 3.240 in 2036. Echter, tijdens Prinsjesdag 2022 is bekendgemaakt dat deze afbouw veel sneller en veel verder zal plaatsvinden. In vijf stappen zal de zelfstandigenaftrek worden verlaagd om uiteindelijk uit te komen op slechts € 900 in 2027. In de hiernavolgende tabel ziet u dit verloop.

JaarZelfstandigenaftrek
2022€ 6.310
2023€ 5.030
2024€ 3.750
2025€ 2.470
2026€ 1.200
2027€    900

Afschaffing. In feite zou men kunnen zeggen dat de zelfstandigenaftrek in vijf jaar wordt afgeschaft. De startersaftrek blijft gelukkig wel op niveau. Deze aftrek wordt gewoon gehandhaafd net zoals de MKB-winstvrijstelling.

Rechtsvorm

U heeft natuurlijk geen invloed op deze besluiten. Wel zou u kunnen overwegen of een eenmanszaak of Vof voor u nog de beste rechtsvorm is. Het is namelijk zo dat niet alleen de zelfstandigenaftrek sterk wordt versoberd, maar ook de fiscale oudedagsreserve (pensioen reserveren binnen uw eigen onderneming) wordt per 2023 afgeschaft. Dit roept de vraag op of u niet beter kunt ondernemen middels een BV.

Overleg. Het antwoord op deze vraag is altijd sterk afhankelijk van uw feitelijke situatie. Het nieuws tijdens Prinsjesdag 2022 voor de BV-ondernemer was ook niet positief. Zo wordt het vennootschapsbelastingtarief verhoogd en ook het tarief in box 2 (dividend), maar wellicht is dit voor u minder nadelig. Overleg met ons of het wijzigen van uw rechtsvorm voor u aantrekkelijk kan zijn.

Bron: Tips & Advies 

Kantoor aan huis

By Eigen Woning, ZZP

Sinds de komst van corona is het kantoor aan huis weer een actueel onderwerp. Een kantoor aan huis kan veel voordelen geven. Denk hierbij aan meer flexibiliteit, reistijd en huurkosten. Verder zijn (evenredig) kosten aftrekbaar voor energie, onderhoud, inrichting en schoonmaken. Om dit te mogen doen zijn er wel een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

  • Het kantoor moet een volledige zelfstandige ruimte zijn, dus een eigen ingang hebben, voorzien zijn van sanitair. Een geschikte ruimte hiervoor zou een schuur of een garage kunnen zijn welke omgebouwd wordt tot kantoor.
  • Het inkomen dat uit het kantoor aan huis wordt gehaald moet tenminste 70% zijn van alle inkomsten. Het aantal vierkante meters speelt ook mee voor een fiscaal voordeel.

Door het kantoor aan huis zakelijk te boeken kan er bijvoorbeeld ook een lening afgesloten worden voor de inrichting van het kantoor aan huis: Bij een zakelijke lening kunnen de kosten hiervan in mindering worden gebracht van de winst.

Er kan natuurlijk ook gekozen worden om het kantoor aan huis als privévermogen aan te merken. Bij de belastingaangifte zal het kantoor dan aangegeven moeten worden als box 3 vermogen en de hypotheek als box 3 schuld. Het voordeel hiervan is dat er 4% van de WOZ-waarde van de bedrijfsruimte van de winst afgetrokken kan worden. Het nadeel is dat de hypotheekrente niet afgetrokken kan worden van de inkomstenbelasting.