Skip to main content
Category

IB

Update inzake uw (toekomstige) aangifte inkomstenbelasting

By Administratie, Belastingen, IB

Veel klanten benaderen ons de afgelopen weken met de vraag wanneer zij hun machtigingsbrief met
activeringscode ontvangen. In het verleden werden deze brieven jaarlijks door de belastingdienst
verstuurd. Sinds september 2021 is het echter zo dat er sprake is van een ‘doorlopende’ machtiging.
Deze doorlopende machtiging hebben wij voor u aangevraagd bij de belastingdienst, en de meeste
klanten hebben deze code in het jaar 2022 door ons laten activeren. Hierdoor behoeft er jaarlijks niet
opnieuw een machtigingscode aan ons verstrekt te worden.
Let op! Is er sprake van overlijden? Dan dient voor het betreffende jaar van overlijden de machtiging
opnieuw te worden aangevraagd!

Bron: Belastingdienst.nl

Informatie aan niet-bezwaarmakers box 3

By IB

Naar aanleiding van de massaal bezwaar plus-procedure grondslagberekening belastingheffing in box 3, heeft staatssecretaris Van Rij toegezegd dat alle niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een definitieve uitspraak van de rechter, ook als zij geen verzoek hebben ingediend.

Het besluit om niet-bezwaarmakers geen op rechtsherstel gerichte compensatie te bieden heeft tot zeer veel reacties geleid. Door de massaal bezwaar plus-procedure wordt het mogelijk om ook voor grote aantallen verzoeken tot ambtshalve vermindering in één keer een besluit te nemen nadat de rechter zich heeft uitgesproken. Hierdoor hoeven niet alle verzoeken individueel behandeld te worden.  De ingediende verzoeken worden apart gehouden tot er een uitspraak is. Er is toegezegd dat alle niet bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een definitieve uitspraak van de rechter naar aanleiding van de procedure ‘massaal bezwaar plus’. Ook als zij geen verzoek hebben ingediend. Niet-bezwaarmakers hoeven hier zelf geen actie voor te ondernemen. Samen met de belangenorganisaties wordt de komende tijd een aantal zaken geselecteerd die aan de rechter wordt voorgelegd. Het kabinet blijft echter wel benadrukken dat de HR in zijn arrest van 20 mei jl. duidelijk heeft aangegeven dat voor niet-bezwaarmakers geen recht bestaat op een op rechtsherstel gerichte box 3-compensatie. Het kabinet verwacht daarom niet dat nieuwe procedures voor niet-bezwaarmakers een grote kans op rechtsherstel opleveren. Niet-bezwaarmakers die later alsnog bezwaar hebben gemaakt ontvangen de komende periode een informatiebrief van de Belastingdienst. Zij hoeven zelf geen actie te ondernemen. De Belastingdienst houdt alle ingediende individuele verzoeken apart tot er een uitspraak is.  

In de informatiebrief staat:

  • Een ontvangstbevestiging van het ingediende beroep of bezwaar.
  • Meer informatie over de aankomende massaal bezwaar plus-procedure. 
  • De boodschap dat men automatisch meedoet en daarom geen individueel verzoek hoeft in te dienen voor de overige jaren (2017 tot en met 2020), als ze dat nog niet hebben gedaan.
  • Het verdere verloop van de procedure en de mededeling dat zij hierover automatisch bericht ontvangen.

Meerdere informatiebrieven
De Belastingdienst stuurt de brief naar degene die het verzoek heeft ingediend. Dit kan de belastingplichtige zijn, of de gemachtigde van de belastingplichtige. Zijn er meerdere verzoeken over verschillende jaren ingediend?
Let op! Alleen niet-bezwaarmakers die later alsnog bezwaar hebben gemaakt, krijgen de informatiebrief.

Bron: NOAB

Urencriterium

By Belastingen, IB, ZZP

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan kunt u in aanmerking komen voor bepaalde soorten ondernemersaftrek. Voor sommige van deze ondernemersaftrekken moet u voldoen aan het urencriterium of aan het verlaagd urencriterium. 

Voorwaarden urencriterium

U voldoet meestal aan het urencriterium als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

  • U besteedt in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en). Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
  • U moet meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was u in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoeft u niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Let op!

Bent u niet het hele jaar ondernemer? Bijvoorbeeld omdat u in de loop van het jaar bent gestart? Dan moet u toch minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en) besteden. U mag niet de 1.225 uren herrekenen naar de periode dat u ondernemer bent.

Voorbeeld

Angela start op op 1 juli een webhostingbedrijf. Zij is dus in dat jaar 6 maanden ondernemer. Ook in die 6 maanden moet zij minimaal 1.225 uren besteden aan haar onderneming.

Verlaagd-urencriterium bij arbeidsongeschiktheid

1 van de voorwaarden voor het krijgen van startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, is het verlaagd-urencriterium. Besteedt u als ondernemer minimaal 800 uur aan uw onderneming(en)? Dan voldoet u aan het verlaagd-urencriterium. Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over in totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Alle uren die u besteedt aan uw onderneming tellen mee voor het urencriterium. Dit zijn dus niet alleen de uren die u in rekening brengt aan uw klanten. Tijd die u bijvoorbeeld besteedt aan het maken van offertes, het bijhouden van uw administratie of het maken van uw zakelijke website, telt u mee voor het urencriterium.

U moet de hoeveelheid tijd die u aan uw onderneming besteedt wel aannemelijk kunnen maken. U kunt dat bijvoorbeeld doen aan de hand van uw agenda, offertes, urenbriefjes en facturen.

Soms bent u wel beschikbaar voor uw onderneming, maar verricht u geen werkzaamheden. Die uren tellen niet mee voor het urencriterium.

Voorbeeld

Lara heeft een webhostingbedrijf. Zij is in het weekeinde 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor haar klanten. De klanten bellen als er een storing met hun website is. Dat komt ongeveer 1 keer in de maand voor. Lara is 4 uur bezig om de storing op te lossen. Deze 4 uur mag Lara meerekenen voor het urencriterium. De overige uren die zij bereikbaar was, mag zij niet meerekenen voor het urencriterium, omdat zij die uren niet gewerkt heeft.

Bron: belastingdienst.nl

Brieven belastingdienst inzake activeringscodes.

By Belastingen, IB, Particulieren

Het is weer tijd voor de belastingaangifte over het jaar 2021. Om de aangiften correct in te vullen ontvangen wij naast de documenten graag de zogenaamde activeringscodes.

U ontvangt, als klant van BuroHL, twee brieven van de belastingdienst met daarin activeringscodes. Eén met de activeringscode (VIA) voor het jaar 2021, en één met activeringscode voor de jaren 2022 en verder (Doorlopende machtiging) .

Zou u er voor willen zorgen dat beide activeringscodes bij ons terechtkomen. U kunt de codes doorbellen, mailen, opsturen, langsbrengen of appen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Team Buro HL

VIA machtigingscode

By Administratie, Belastingen, IB

Binnenkort is het weer zover, de aangifte inkomstenbelasting 2020 moet verzonden worden. Zoals ieder jaar kunt u ook nu weer de VIA machtiging‘s brief van de belastingdienst verwachten. Zodra u de brief ontvangen heeft, horen wij graag de betreffende machtiging‘s code van u. Uiteraard kunt de brief bij ons bezorgen, of eenvoudig de code telefonisch aan ons doorgeven.