Skip to main content

Belastingcontroles weer hervat

By december 10, 2021Belastingen

Vanwege corona zijn er al bijna een jaar vrijwel geen belastingcontroles geweest. De Belastingdienst wil hiermee weer starten. Wat kunt u zoal verwachten?

De Belastingdienst op bezoek. De Belastingdienst heeft allerlei controlemethodes, maar als ondernemer merkt u het meeste van een bedrijfsbezoek, een waarneming ter plaatse of een boekenonderzoek, omdat de Belastingdienst dan daadwerkelijk bij u ‘op bezoek’ komt.

Bedrijfsbezoek. Bij een bedrijfsbezoek verzamelt de controleur informatie en wil hij inzicht te krijgen in uw bedrijfsvoering en uw administratie. Soms gaat het om controle van een specifieke aangifte. In de regel wordt een bedrijfsbezoek vooraf aangekondigd.

Waarneming ter plaatse. Het doel van een waarneming ter plaatse (WTP) is inzicht te krijgen in de dagelijkse gang van zaken in uw bedrijf. De controleur ziet dan hoe druk het is en wie er bij u aan het werk zijn. De controleur kan vragen om de legitimatie van het personeel en ook kijken of uw administratie bijgewerkt is. Meestal hoort u vooraf dat de Belastingdienst een WTP komt doen, maar niet precies wanneer. Vervolgbezoeken worden meestal niet afzonderlijk aangekondigd.

Boekenonderzoek. Bij een boekenonderzoek worden uw aangiften gecontroleerd en wordt uw administratie onder een vergrootglas gelegd. Het boekenonderzoek kan gaan over een periode van een of meerdere jaren of bepaalde onderdelen van uw aangiften en administratie. U krijgt altijd vooraf een aankondiging van een boekenonderzoek.

Mocht u een aankondiging van een belastingcontrole ontvangen, stel ons dan meteen op de hoogte. Buro HL begeleid haar klanten altijd bij een controle!