Skip to main content

Giftenaftrek nog dit jaar goed benutten

By december 14, 2022Giften

Zeer vermogende personen misbruiken de giftenaftrek om via een eigen goeddoelinstelling (ANBI) geen inkomstenbelasting te betalen. Maar hoe zit het eigenlijk met de giftenaftrek voor ‘gewone’ belastingbetalers?

In de actualiteit. Met de stijgende energieprijzen en de torenhoge inflatie hebben goede doelen het misschien wel lastiger dan ooit. Voor mensen die de energiecompensatie in november en december van € 190 niet echt nodig hebben, kan het een overweging zijn om met deze € 380 (of een deel daarvan) een goed doel te ondersteunen.

Verschillende soorten giften

 • Eenmalige giften. U mag een gewone (eenmalige) gift in uw aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opvoeren, als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een culturele ANBI. Tip.  Ook een gift aan een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) kan aftrekbaar zijn.
 • Periodieke giften. U mag een periodieke gift als aftrekpost opvoeren, als u deze doet aan een ANBI, een culturele ANBI of een daarvoor kwalificerende vereniging. Let op.  De regeling voor periodieke giften ligt onder vuur en wordt in het Belastingplan 2023 beperkt tot maximaal € 250.000. Van een aftrekbare periodieke gift is sprake als:
 • de gift recht geeft op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. U moet dus elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging betalen;
 • het overeengekomen bedrag minimaal vijf jaar achter elkaar wordt betaald aan dezelfde instelling of vereniging;
 • de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van u of van een ander, bijv. uw partner of een kind.
 • Periodieke gift aan vereniging. Voor de aftrek van een periodieke gift aan een vereniging die geen ANBI is, gelden de volgende voorwaarden:
 • de vereniging heeft minstens 25 leden;
 • de vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid;
 • de vereniging is vrijgesteld van of niet onderworpen aan vennootschapsbelasting;
 • de vereniging is gevestigd in een EU-land, op Sint Maarten, Curaçao, Aruba, de BES-eilanden of in een ander aangewezen land.

Schriftelijke overeenkomst is voldoende. Voor een periodieke gift hoeft u niet naar de notaris, maar er moet wel een schriftelijke overeenkomst zijn. Tip.  Maak gebruik van het model van de Belastingdienst.

Niet-aftrekbaar deel gewone gift

Drempel en maximum. Voor een eenmalige gift geldt er een drempel van zowel € 60 als 1% van uw verzamelinkomen en is het bedrag waarvoor u aftrek kunt krijgen, gebonden aan een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

ANBI, hoe controleren?

Giften aan een ANBI. Instellingen kunnen bij de Belastingdienst een verzoek indienen om te worden aangemerkt als ANBI of als culturele ANBI. Als ANBI kunnen worden aangemerkt:

 • kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen;
 • instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut.

Check bij Belastingdienst. Wilt u controleren of een instelling is aangewezen als een ANBI of een culturele ANBI, dan kan dat met het programma ANBI op de website van de Belastingdienst. Let op.  Als een instelling niet meer voldoet aan de voorwaarden en niet meer geregistreerd staat als ANBI, kan de giftenaftrek geweigerd worden.

Bron: Tips & Advies