Skip to main content
Category

Giften

Giftenaftrek nog dit jaar goed benutten

By Giften

Zeer vermogende personen misbruiken de giftenaftrek om via een eigen goeddoelinstelling (ANBI) geen inkomstenbelasting te betalen. Maar hoe zit het eigenlijk met de giftenaftrek voor ‘gewone’ belastingbetalers?

In de actualiteit. Met de stijgende energieprijzen en de torenhoge inflatie hebben goede doelen het misschien wel lastiger dan ooit. Voor mensen die de energiecompensatie in november en december van € 190 niet echt nodig hebben, kan het een overweging zijn om met deze € 380 (of een deel daarvan) een goed doel te ondersteunen.

Verschillende soorten giften

 • Eenmalige giften. U mag een gewone (eenmalige) gift in uw aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opvoeren, als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een culturele ANBI. Tip.  Ook een gift aan een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) kan aftrekbaar zijn.
 • Periodieke giften. U mag een periodieke gift als aftrekpost opvoeren, als u deze doet aan een ANBI, een culturele ANBI of een daarvoor kwalificerende vereniging. Let op.  De regeling voor periodieke giften ligt onder vuur en wordt in het Belastingplan 2023 beperkt tot maximaal € 250.000. Van een aftrekbare periodieke gift is sprake als:
 • de gift recht geeft op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. U moet dus elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging betalen;
 • het overeengekomen bedrag minimaal vijf jaar achter elkaar wordt betaald aan dezelfde instelling of vereniging;
 • de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van u of van een ander, bijv. uw partner of een kind.
 • Periodieke gift aan vereniging. Voor de aftrek van een periodieke gift aan een vereniging die geen ANBI is, gelden de volgende voorwaarden:
 • de vereniging heeft minstens 25 leden;
 • de vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid;
 • de vereniging is vrijgesteld van of niet onderworpen aan vennootschapsbelasting;
 • de vereniging is gevestigd in een EU-land, op Sint Maarten, Curaçao, Aruba, de BES-eilanden of in een ander aangewezen land.

Schriftelijke overeenkomst is voldoende. Voor een periodieke gift hoeft u niet naar de notaris, maar er moet wel een schriftelijke overeenkomst zijn. Tip.  Maak gebruik van het model van de Belastingdienst.

Niet-aftrekbaar deel gewone gift

Drempel en maximum. Voor een eenmalige gift geldt er een drempel van zowel € 60 als 1% van uw verzamelinkomen en is het bedrag waarvoor u aftrek kunt krijgen, gebonden aan een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

ANBI, hoe controleren?

Giften aan een ANBI. Instellingen kunnen bij de Belastingdienst een verzoek indienen om te worden aangemerkt als ANBI of als culturele ANBI. Als ANBI kunnen worden aangemerkt:

 • kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen;
 • instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut.

Check bij Belastingdienst. Wilt u controleren of een instelling is aangewezen als een ANBI of een culturele ANBI, dan kan dat met het programma ANBI op de website van de Belastingdienst. Let op.  Als een instelling niet meer voldoet aan de voorwaarden en niet meer geregistreerd staat als ANBI, kan de giftenaftrek geweigerd worden.

Bron: Tips & Advies 

Sponsoring

By Administratie, Belastingen, Giften

Ook tijdens de huidige coronacrisis ontkomt u er niet aan om de nodige reclame te maken. Ook sponsoring behoort daartoe, maar dit krijgt vaak wel extra aandacht van de belastingdienst. Hoe voorkomt u dat de belastingdienst deze uitgaven schrapt?

Onderbouwing zakelijk belang

Allereerst moet er een zakelijk belang voor sponsoring zijn. Hiervan kan snel sprake zijn, immers u alleen als ondernemer bepaald welke uitgaven worden verantwoord. Als u de sponsoring’s uitgaven kunt onderbouwen bijvoorbeeld door omzetcijfers in het jaar waarin de uitgaven zijn gedaan of door middel van opdrachten welke samenhangen met de gedane sponsor- of reclame-uitgaven staat u sterk. Zijn uw kosten niet voldoende zakelijk onderbouwd, dan loopt u het risico dat de aftrek van de winst geschrapt wordt, maar ook dat de aftrek voor de btw geweigerd wordt.

 • Sponsor kosten zijn gewoon aftrekbaar, maar vereisen soms wel extra onderbouwing.
 • Probeer te voorkomen dat de kosten als privé uitgaven worden aangemerkt. Dan is aftrek namelijk niet mogelijk, ook niet als ze door uw bedrijf zijn betaald.
 • Is er bij bepaalde kosten een privé voordeel aanwezig, breng dan in redelijkheid alleen het zakelijke deel in aftrek.

bron: INDICATOR

Giften

By Administratie, Giften

Een gift is fiscaal aftrekbaar als deze uit vrijgevigheid wordt gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) Op de website van de belastingdienst kunt u alle erkende instellingen vinden. Bij twijfel controleert u hier of uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Giften zijn niet meer aftrekbaar tegen het toptarief. in 2021 is het maximale aftrektarief 43% in plaats van 49,5%.

Vanaf 1 januari 2021 zijn contante giften niet meer aftrekbaar. De belastingdienst heeft afgelopen jaren meerdere fraudegevallen gehad met kwitanties vandaar dat vanaf de genoemde datum contante giften niet meer in aftrek worden toegelaten.

Heeft u aanvullende vragen over giften? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

bron: INDICATOR