Skip to main content

Nog last minute investeringsaftrek 2021 binnenhalen, ook voor de BV

By december 15, 2021Administratie

Belasting 2021 besparen?

Over een paar weken zit het jaar 2021 erop. Tijd om na te gaan of u misschien nog een kleine investering moet doen om zo belasting te besparen. Als u investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Als u in 2021 voor meer dan € 2.400 en niet meer dan € 328.721 investeert in bedrijfsmiddelen, kunt u in aanmerking komen voor de KIA. De KIA is een percentage van al uw investeringen. De hoogte van de KIA is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag. Deze investeringsaftrek past u toe in uw aangifte inkomstenbelasting 2021 of aangifte vennootschapsbelasting 2021 en verlaagt uw winst of verhoogt het verlies uit uw onderneming. In 2021 is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als volgt.

Bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar

van meer danmaar niet meer danbedraagt de KIA
€ 2.400€ 0
€ 2.400€ 59.17028% van het investeringsbedrag
€ 59.170€ 109.574€ 16.568
€ 109.574€ 328.721€ 16.568, verminderd met 7,56%
van het gedeelte van het investeringsbedrag
dat de € 109.574 te boven gaat
€ 328.721€ 0

Geen aftrek mislopen

Door de staffels in de investerings¬aftrek kan het gebeuren dat u deze voor 2021 of net misloopt, of in een lagere staffel terechtkomt. Hoe voorkomt u dat?

Voorbeeld 1.U schaft in 2021 voor € 2.400 aan bedrijfsmiddelen aan. Uw investeringsaftrek bedraagt € 0 (u komt met uw totale investeringsbedrag van € 2.400 niet boven het bedrag van € 2.400). Voor het jaar 2021 loopt u de KIA dus mis.

Voorbeeld 2.U heeft tot nu toe voor € 2.000 aan investeringen gedaan. Door in 2021 nog een investering van minimaal € 450 (exclusief btw) te doen, heeft u in 2021 recht op 28% KIA over € 2.450 = € 686 investeringsaftrek.

Naar voren halen

Het kan dus interessant zijn om een investering die u voor 2022 in petto heeft, nog in 2021 te doen. Het moment van investeren is het moment dat u de verplichting aangaat, zoals het accepteren van een offerte, een mondelinge aanvaarding of het ondertekenen van een koopovereenkomst. Dus niet de factuur- of betaaldatum! Tip. Betaalt u aan, maar neemt u de investering pas in 2022 in gebruik, dan mag u in 2021 KIA claimen tot het bedrag van de aanbetaling.

Desinvesteringsbijtelling

Let op de desinvesteringsbijtelling. Als u investeringen waarvoor u KIA heeft gekregen binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed, verkoopt, schenkt, ruilt, verhuurt of naar privé overbrengt (vervreemdt), kan het zijn dat u (een deel van) de genoten investeringsaftrek terug moet betalen. Tip 1. U kunt een desinvesteringsbijtelling voorkomen door ervoor te zorgen dat u het bedrijfsmiddel niet binnen deze termijn van vijf jaar vervreemdt. Tip 2. Zorg ervoor dat uw desinvesteringen in 2021 niet meer dan € 2.400 bedragen, dan geldt er ook geen bijtelling.

Voorbeeld.U heeft in juli 2017 een werkbank aangeschaft waarvoor u KIA heeft gehad. De termijn van vijf jaar gaat dan in op 1 januari 2017. Verkoopt u het bedrijfsmiddel pas vanaf 1 januari 2022, dan betaalt u geen desinvesteringsbijtelling!